Om μForum

µForum gir mikronett-aktører en arena for å lære av gjensidig erfaringsutveksling og koordinering av FoU-aktiviteter relatert til mikronett.

Mikroforum startet som et SkatteFUNN-prosjekt i samarbeid mellom PQA, Solcellespesialisten, Smart Innovation Norway, fire nettselskap (Lyse Elnett, Haugaland Kraft Nett, Troms Kraft Nett og Tensio), Pixii, Schive, og Solenergiklyngen. Det er senere videreført som en plattform for å koordinere mikronettaktiviteter i regi av PQA og Solcellespesialisten.

µForum kobler sammen mikronett-aktører som alle har nytte av gjensidig kunnskapsutveksling, men som til vanlig ikke har en arena for å lære av hverandre

Vil du vite mer om mikronett eller μForum, så ta gjerne kontakt med Henrik Kirkeby i PQA eller Ola Johansson i Solcellespesialisten.