Publikasjoner

µForum gjennomførte et forprosjekt høsten 2020, med workshops, samtaler, intervjuer, og mer tekniske og akademiske undersøkelser. Prosjektets leveranser er en hovedrapport, veileder for enhetsoptimalisering, en sjekkliste for anskaffelse av mikronett og mikronettkomponenter, og en brosjyre som går gjennom hvilke forretningsmodeller og hva slags funksjonalitet som kan dekkes av mikronett.

Det ble også holdt et seminar der prosjektetmedlemmer holdt egne innlegg, og prosjektets leveranser ble presentert og oppsummert. Webinaragendaen er tilgjengelig her.

Utdrag fra leveransene er tilgjengelige nedenfor. Publikasjonene i sin helhet er til salgs hos PQA AS.

Hovedrapport – Planlegging, bygging og drift av mikronett

Veileder – Enhetsoptimalisering i mikronett
Brosjyre – Forretningsmodeller og funksjonalitet (full versjon)
Sjekkliste – Anskaffelse av mikronett